Stavba od A po Z
Vaša stavba v detailoch..
FÓRUM PROJEKT STAVBY WEB MARKETING A REKLAMA
HOME SPRÁVY, AKTUALITY, TÉMY DISKUSNÉ FÓRUM STAVEBNÝ LEXIKÓN INZERCIA KONTAKTY

Výsledky súťaže Stavba roka 2014 - vyhodnotenie

Správy a novinky z oblasti stavebníctva a architektúry.

Moderátor: spravy-az

  

Výsledky súťaže Stavba roka 2014 - vyhodnotenie

od spravy-az » Pon 24. Nov 2014 16:28:04

Dňa 20.11.2014 boli vyhlásené výsledky prestížnej súťaže Stavba roka 2014


BRATISLAVA - Dňa 20. novembra 2014 sa v priestoroch Mestského divadla P.O. Hviezdoslava konalo slávnostné odovzdávanie cien jubilejného 20. ročníka celoštátnej prezentačnej súťaže Stavba roka 2014. Organizátor súťaže je už od roku 1995 Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia.

Záštitu nad 20. ročníkom tejto súťaže prevzal najvyšší ústavný činiteľ, prezident Slovenskej republiky, Andrej Kiska.

<<< Prejdi na zoznam nominovaných stavieb <<<

Vyhlasovatelia súťaže:
- Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia
- Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
- Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
- Slovenská komora stavebných inžinierov
- Slovenský zväz stavebných inžinierov
- Spolok architektov Slovenska
- Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta
- Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
- Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
- Vydavateľstvo EUROSTAV, spol. s r. o.

V jubilejnom 20. ročníku bolo hodnotených 23 stavebných diel. Všetky ceny v súťaži Stavba roka udeľuje len odborná porota, nominovaná vyhlasovateľmi súťaže, a to podľa technickej dokumentácie stavby a obhliadkou každej jednej stavby in situ. Okrem hlavnej ceny, titulu Stavba roka 2014, boli udelené aj 2 ceny za celospoločenský prínos a 6 cien vyhlasovateľov tejto súťaže. Nakoniec, jedna stavba získala internetovým hlasovaním Cenu verejnosti 2014.

Tím odbornej poroty, ktorá mala aj medzinárodné zastúpenie, pracoval v nasledujúcom zložení:
-prof. Ing. arch. Miroslav Sisiak Architecte DPLG (FR) – predseda poroty
- Ing. Anna Juhos (SK) - podpredsedníčka poroty
- Ing. arch. Vladimr Milunič (CZ)
- Ing. Ján Piliar (SK)
- Ing. Henrieta Tölgyessyová (SK)
- Ing. arch. Igor Teplan (SK)
- doc. Ing. Juraj Žilinský, PhD. (SK)
- doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD. (SK)
- Ing. Mária Brichtová

Výsledky súťaže:

Cena verejnosti 2014

Cena verejnosti vzišla z internetového hlasovania širokej verejnosti. V 6. ročníku odovzdalo svoj hlas 120 754 účastníkov súťaže. Okrem počtu hlasov sa započítavala aj známka hodnotenia stavby respondentom od 1 do 5, kde 5 bolo najvyššie hodnotenie.

1. miesto a CENA VEREJNOSTI 2014
Hotel The grand Vígľaš,
Zámok Vígľaš, rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky,
s celkovým počtom hlasov 11 735 a výsledným ratingom 5,0.


Viac fotiek a popis stavby : Hotel The Grand Vígľaš**** (Stavba roka 2014 - návrh 16)

2. miesto - ELEKTRÁREŇ PIEŠŤANY – rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky, s celkovým počtom hlasov 6 381 a výsledným ratingom 4,7196


Viac fotiek a popis stavby : ELEKTRÁREŇ PIEŠŤANY (Stavba roka 2014 - návrh 14)

3. miesto - košická stavba KULTURPARK KOŠICE - novostavba, rekonštrukcia
s celkovým počtom hlasov 7 046 a výsledným ratingom 4, 7193


Viac fotiek a popis stavby : KULTURPARK KOŠICE (Stavba roka 2014 - návrh 19)

Ceny udelené odbornou porotou

1. Hlavná cena titul Stavba roka 2014
Danubiana Meulensteen Art Museum - novostavba, Vodné dielo Gabčíkovo – stupeň Čunovo, k. ú. Hamuliakovo
Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Ján Kukuľa, Ing. arch. Jozef Jakuš
Projektant architektonickej časti: Atelier 008 s. r. o.
Projektant – statika stavby: Ing. Marián Halvoň
Hlavný zhotoviteľ: Združenie AVA-stav, s. r. o. – CFE Hungary
AVA-stav, s. r. o. - lider združenia
Hlavný stavbyvedúci: Ing. František Kováč
Stavebník: Danubiana – centrum moderného umenia, n. o.
Dozorná činnosť: Ing. Robert Helm, Ing. Jozef Markulják, Ing. Ladislav Hoffmann
Investičné náklady bez DPH: 5,5 mil. €
Stavebné náklady bez DPH: 4,4 mil. €
Lehota výstavby: 03/2013 – 09/2014


Viac fotiek a popis stavby : Prístavba múzea Danubiana (Stavba roka 2014 - návrh 22)

2. Ceny vyhlasovateľov súťaže – 6 cien bez udania poradia:

• Cena Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. BYTOVÝ DOM ROKA 2014 vrátane rodinného domu
MEINL RESIDENCE
- novostavba, Bratislava, ulice: Kupeckého 8, Šumavská 1, 3, Žellova 6
Cena BYTOVÝ DOM ROKA 2014 vrátane rodinného domu udelená odbornou porotou za:
- optimálne urbanistické riešenie, rešpektujúce podmienky lokality,
- dispozično-prevádzkové a architektonické riešenie stavebného diela,
- stavebno-konštrukčné riešenie a stavebno-remeselnú realizáciu stavby hlavným zhotoviteľom.


Viac fotiek a popis stavby : MEINL RESIDENCE (Stavba roka 2014 - návrh 17)

• Cena Slovenskej komory stavebných inžinierov za najlepšie projektové riešenie stavebného diela
Danubiana Meulensteen Art Museum
- novostavba, Vodné dielo Gabčíkovo – stupeň Čunovo, k. ú. Hamuliakovo
Cena SKSI udelená odbornou porotou za:
- vysokú kvalitu architektonického návrhu stavby,
- vysokú kvalitu spracovania projektovej dokumentácie a architektonického detailu,
- vysokú kvalitu stavebnej realizácie hlavným zhotoviteľom.


Viac fotiek a popis stavby : Prístavba múzea Danubiana (Stavba roka 2014 - návrh 22)

• Cena Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska za vysokú kvalitu stavebnej realizácie:
Administratívno-obchodné sídlo TRUMPF Slovakia, s. r. o.
- novostavba, Košice, Galgovecká 7
Cena ZSPS udelená odbornou porotou za:
- vysokú kvalitu stavebnej realizácie zhotoviteľom,
- použité a dobré zvládnuté moderné technológie,
- precízne realizované stavebné detaily.


Viac fotiek a popis stavby : AO sídlo fy TRUMPF, s. r. o. (Stavba roka 2014 - návrh 10)

• Cena Stavebnej fakulty STU v Bratislave za uplatnenie vedy a techniky v realizácii stavebného diela
• Cena technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o. za optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov, výrobkov alebo systémov v stavbe:
Logistické, administratívne a školiace centrum HERZ Slovensko
- novostavba, Bernolákovo, Priemyselná ul. 3131
Cena TSÚS, n. O. udelená odbornou porotou za:
- optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov v nosnej sústave, ako aj v obvodovom
plášti,
- aplikáciu prevažne prírodných recyklovateľných materiálov pri návrhu a realizácii stavebného diela,
- vhodné zladenie náročného architektonicko-konštrukčného riešenia a ekologického hľadiska s dôrazom na
trvalo udržateľný rozvoj.
Cena STU v Bratislave, Stavebnej fakulty udelená odbornou porotou za:
- uplatnenie najnovších poznatkov vedy v oblasti znižovania energetickej náročnosti realizovaného
stavebného diela,
- aplikáciu najnovších technických možností pri realizácii ocenenej nízkoenergetickej budovy,
- optimálne zladenie architektonickej koncepcie s technickými požiadavkami za účelom
dosiahnutia trvalo udržateľného rozvoja.


Viac fotiek a popis stavby : LAŠC HERZ Slovensko (Stavba roka 2014 - návrh 12)

• Cena Vydavateľstva EUROSTAV, spol. s r. o. za komplexne progresívne riešenie architektonického diela
ELEKTRÁREŇ PIEŠŤANY
- rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky, Piešťany, Staničná 51
Cena Vydavateľstva EUROSTAV, spol. s r. o. udelená odbornou porotou za:
- nasledovaniahodný a príkladný počin na poli záchrany a revitalizácie industriálneho dedičstva,
- príkladné prepojenie výchovno-vzdelávacieho procesu s praxou pod vedením pedagógov Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.


Viac fotiek a popis stavby : ELEKTRÁREŇ PIEŠŤANY (Stavba roka 2014 - návrh 14)

3. Ceny za celospoločenský prínos:

• Cena primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Národná kultúrna pamiatka Bratislavský hrad
- rekonštrukcia hradného paláca, Bratislava, Nám. A. Dubčeka 1
Cena primátora hlavného mesta SR Bratislavy udelená odbornou porotou za:
- vysokú kvalitu predprojektovej prípravy,
- vysokú kvalitu architektonického riešenia a celkovú filozofiu obnovy a rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky,
- vysokú kvalitu realizácie stavebných prác hlavným zhotoviteľom, umelecko-remeselných prác a reštaurátorských prác,
- celospoločenský prínos uchovaním kultúrneho dedičstva a rozvoj cestovného ruchu


Viac fotiek a popis stavby : NKP Bratislavský hrad (Stavba roka 2014 - návrh 13)

• Cena ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Inštalácia tandemových turbosústrojenstiev KS 03 Veľké Zlievce

Kompresorová stanica KS 03
novostavba, Veľké Zlievce
Cena ministra dopravy, výstavba a regionálneho rozvoja SR udelená odbornou porotou za:
- originalitu technologického a technického riešenia, ktoré predstavuje svetovú špičku v doprave zemného plynu,
- použitie kvalitných materiálov na svetovej a európskej úrovni,
- vysokú kvalitu realizácie diela v náročných podmienkach plnej prevádzky jestvujúcej kompresorovej stanice,
- architektonické riešenie inžinierskej stavby.


Viac fotiek a popis stavby : Inšt. turbosústrojenstiev (Stavba roka 2014 - návrh 09)

Zdroj: stavbaroka.eu


Vaša Stavba od A po Z.
Obrázok užívateľa
spravy-az
Administrátor
 
Príspevky: 70
Registrovaný: Pia 02. Nov 2012 22:29:31


  

Späť na SPRÁVY - Aktuality

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 0 hostia

cron